Letos je to již neuvěřitelných třicet let od chvíle, kdy vznikla naše tiskárna.

Vždy jsme na první místo kladli dobře odvedenou práci ke spokojenosti našich zákazníků a dobré podmínky pro práci našich zaměstnanců. Prošli jsme si za ty tři dekády hezčí i náročnější období. Jsme tu dodnes díky poctivé práci všech našich kolegů, kteří s námi prožili (či stále prožívají) velkou část života.

Rádi bychom tedy na tomto místě poděkovali všem našim zákazníkům i spolupracovníkům za důvěru a přízeň. Také Vám všem děkujeme za Vaše zpětné vazby, díky kterým se pro Vás zlepšujeme.

Vaše tiskárna TISKDRUCK